white fiberglass / gold coloured leaf

white fiberglass / gold coloured leaf